Forsvaret
Fælleslogo for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, 11Danes. Forsvarets fælleslogo består af tre dele:
den danske krone, den oprindelige, kvadratiske udgave af dannebrog og tre cirkelslag, der minder
om de danske vikingeborge Trelleborg og Fyrkat.

Delene symboliserer samtidig de tre værn: Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Inspirationen er hentet
i Valdemar Atterdags våben, den danske kongekrone og Trelleborgs grundplan. Fælleslogoet kan gengives
i de tre værns farver.

Danish Defence
Common logo for the Danish Army, Navy and Airforce, 11Danes. The common logo for the Danish Defence consists of three elements: the Danish crown, the original, square version of the Danish flag and three circle sections that refer to the Danish Viking fortresses Trelleborg and Fyrkat.

The elements also symbolise the three services: the Army, the Navy and the Airforce. The inspiration came from King Valdemar Atterdag’s coat of arms, the Danish royal crown and the ground plan of Trelleborg. The common logo can be reproduced in the colours assigned to the three services.
2000