Ole har designet skibe, flyvemaskiner og biler, som opfylder enhver drengedrøm. Han forstår at skabe en illusion – rigere end virkeligheden, skønne som eventyrene. Hans nyeste påfund er bogstavs-dyrene. Mennesket har tidligt vist deres kunstneriske evner i skildringen af dyr, og alle kender hulemaleriernes magiske og livagtige gengivelser af urokse, rensdyr, bison, hest og hjort. Ole kombinerer sin fascination af de forskellige dyrearter med sin mangeårige erfaring med skrifttegn. I en dristig og morsom symbiose mellem bogstav og fabeldyr kommer han hele alfabetet igennem, og hans egen, meget personlige, fortolkning af Noahs Ark opstår.

Det raffinerede og forenklede udtryk, som man kender fra Oles grafiske arbejde, ses ligeledes i træarbejderne, hvor der findes en slags beslægtet tilgang til det formgivende sprog, som også Kay Bojesen benyttede sig af. Den danske sølvsmed Kay Bojesen søgte gennem masseproduktion at introducere godt design i almindelige menneskers liv og dagligdag, og det er med rette blevet sagt om Kay Bojesen, at han ’gjorde legetøj til kunst’ og ’trods sin livlige fantasi dyrkede han beherskelsens og mådeholdets kunst.’ Men der er en væsentlig forskel i disse to kunstneres arbejder. Ole Søndergaard opererer med langt færre genkendelige elementer i sine arbejder, og idealet er klarhed og enkelhed.

Ole has designed ships, aeroplanes and cars that are a boyhood dream come true. He can create an illusion – richer than real life, fairytale exuberance. His latest invention is the alphabet animals. Man’s capacity for artistic depictions of animals dates far back in time, and everyone knows the cave paintings with their magical and lifelike depictions of aurochs, reindeer, bison, horses and deer. Ole combines his fascination with the animal world with his long-standing experience with lettering. In a bold and amusing symbiosis between letters and fairytale animals he covers the entire alphabet and creates his own, highly personal Noah’s Ark.

The refined and simplified expression that characterises Ole’s graphic design is also evident in the woodworks, which show a kinship with Kay Bojesen’s design idiom. The Danish silversmith Kay Bojesen sought to introduce good design into the everyday lives of ordinary people by means of mass production. It has rightly been said of Kay Bojesen that he ‘turned toys into art’ and that ‘despite his lively imagination he pursued the art of restraint and moderation.